Økonomi

Økonomi oversat af Metafrasemageren.dk

Herman Daly: Nødvendighedens økonomi

Fra amerikansk, Hovedland 2009. Originaltitel: Ecological Economics and Sustainable Development

Samling af artikler, taleoplæg og læserbreve, som tilsammen beskriver Herman Dalys livslange projekt: den i fagøkonomisk forstand bæredygtige økonomi, og samtidig underbygger hans kritik af det underlødige vækstmål BNP.

Colin Hines: Lokalisering! – et globalt manifest

Fra engelsk, Hovedland 2001. Originaltitel: Localization: A Global Manifesto

Tidligere Greenpeace-økonoms passioneret-saglige gennemgang af den såkaldte økonomiske globaliserings baggrund, elementer og virkninger. Forfatteren taler for at imødegå den økonomiske globalisering med en såkaldt lokaliseringsstrategi.

 Bernard Lietaer: Fremtidens penge

Fra amerikansk, Borgen 2001. Originaltitel: The Future of Money

Tidligere finansmands gennemgang af pengenes natur, funktioner og politiske betydning. Bogen indeholder desuden en grundig gennemgang af de såkaldte alternative valutaer, som den gør sig til fortaler for som en mulighed for at genoprette balancen i verdensøkonomien og undgå en lurende katastrofe.


 

Herman Daly: Efter væksten

Fra amerikansk, Hovedland 1997. Originaltitel: Beyond Growth

Ny grundbog i økologisk økonomi med opsummering af det sidste årtis påvisning af fejl inden for det ortodokse økonomifag samt fremlæggelse af en alternativ forståelsesramme.

Paul Ekins, Mayer Hillman, Robert Hutchison: Verdens velstand

Fra amerikansk, Hovedland 1992. Originaltitel: Wealth Beyond Measure

Præsentation af ny, grøn økonomisk teori og praksis. I første del af bogen gennemgås økonomiske begreber med stadigt henblik på den globale økonomi og bæredygtighed (polemisk vendt mod Adam Smiths nationaløkonomiske tænkning). Resten af bogen udgøres af en række emneopslag, der med analyser og handlingsforslag dækker en stor del af den traditionelle økonomi plus en del nye felter, som er blevet eller vil blive relevante i kraft af den økologiske krise.


Herman Daly og John B. Cobb: Det fælles bedste

Fra amerikansk, Hovedland 1991, paperback 1994. Originaltitel: The Common Good

Forfatterne argumenterer på baggrund af en gennemgang af centrale sider af økonomifagets verdens- og menneskebillede personligt og prægnant for nødvendigheden af et paradigmeskift inden for den økonomiske videnskab – bort fra det naturvidenskabelige, positivistiske og værdifri image.