itlit

Bagkatalog


Metafrasemageren.dk

Oversatte prøvekapitler

Interesserede forlag kan ved henvendelse til metafrasemageren.dk uden beregning få tilsendt oversatte prøvekapitler fra (af os) udvalgte italienske bøger, eller mod betaling få oversat uddrag af danske udgivelser til engelsk eller udenlandske manuskripter til dansk.


Til engelsk

Det mest almindelige er ønsket om at have en engelsk oversættelse af uddrag fra dansksprogede værker med til internationale bogmesser for på den måde at præsentere sig ud over grænserne. Til denne type oversættelser ydes der tilskud fra Statens Kunstfond (www.kunst.dk), men der kan være ventetid på oversættelse i månederne op til de store udenlandske messer.


Italiensk nutidslitteratur til dansk

Vi har italienske kontakter, som fortæller os, hvad de ville foreslå danskere at læse af aktuel italiensk litteratur, og denne udstrakte hånd vil vi gerne give videre til interesserede danske forlag. Vi koncentrerer os om bøger, som uden voldelige udskejelser fremstiller almindelige italienske leve- og tænkemåder, herunder selvfølgelig også konsekvenserne af de mafiøse og ufunktionelle sider af det italienske system. Af rettighedsmæssige grunde beder vi modtageren underskrive en aftale om, at vores oversættelsesprøver ikke offentliggøres eller i øvrigt udnyttes økonomisk. Vi håber ad denne vej at give forlagene et incitament til at lade metafrasemageren.dk oversætte hele værket til dansk. Vi udfører gerne konsulentlæsning af italiensksproget litteratur.

Boglisten suppleres løbende. Pt. (10/01/2019) kan vi tilbyde uddrag af følgende bøger:


IT- 01 En serie romaner (pt. 7 bøger), der formelt er politiromaner, men i meget høj grad også handler om politifolks og almindelige menneskers baggrund og hverdag i storbyen omkring år 2000. Politifolkene bliver helte, fordi de er antihelte. (2004-2013, ca. 200 s.)


It-02 En anden serie romaner (4 bøger), formelt med en hårdkogt privatdetektiv eller to i centrum. Kommer vidt omkring i Italien og det italienske samfund, som beskrives fra en kritisk synsvinkel og indbefatter både den nye mafia og en "ekstraparlamentarisk" modkultur, der holder sig under radaren. (1999-2009, 180-210 s.)


It-03 En roman om et følsomt og opmærksomt iagttagende overklassebarn i den italienske fascismes tid. (1975, 230 s.)


It-04 Nogle humoristiske politiromaner af meget forskellig længde, som foruden stor komik også giver et fint billede af 1990'ernes italienske modkultur og ungdom.

(2004-, oftest ca. 150 s.)


It-05/ It-06 To børne/ungdomsbøger, som på henholdsvis socialrealistisk og fabulerende vis beskriver halvstore børns genvordigheder i det italienske samfund og skolesystem. (2004, 150 s. /, 2017, 115 s.)


It-07 En humoristisk, intelligent og skarp roman om en tilfangetagelse i et supermarked og en masse civilisationskritik fra hovedpersonen i den anledning. Bogen er samtidig en lovsang til og om den moderne kærligheds veje og vildveje. (2010, 335 s.)