itlit

Bagkatalog


Metafrasemageren.dk

Oversatte prøvekapitler

Interesserede forlag kan ved henvendelse til metafrasemageren.dk uden beregning få tilsendt oversatte prøvekapitler fra (af os) udvalgte italienske bøger, eller mod betaling få oversat uddrag af danske udgivelser til engelsk eller udenlandske manuskripter til dansk.


Til engelsk

Det mest almindelige er ønsket om at have en engelsk oversættelse af uddrag fra dansksprogede værker med til internationale bogmesser for på den måde at præsentere sig ud over grænserne. Til denne type oversættelser ydes der tilskud fra Statens Kunstfond (www.kunst.dk), men der kan være ventetid på oversættelse i månederne op til de store udenlandske messer.


Italiensk nutidslitteratur til dansk

Vi har italienske kontakter, som fortæller os, hvad de ville foreslå danskere at læse af aktuel italiensk litteratur, og denne udstrakte hånd vil vi gerne give videre til interesserede danske forlag. Vi koncentrerer os om bøger, som uden voldelige udskejelser fremstiller almindelige italienske leve- og tænkemåder, herunder selvfølgelig også konsekvenserne af de mafiøse og ufunktionelle sider af det italienske system. Af rettighedsmæssige grunde beder vi modtageren underskrive en aftale om, at vores oversættelsesprøver ikke offentliggøres eller i øvrigt udnyttes økonomisk. Vi håber ad denne vej at give forlagene et incitament til at lade metafrasemageren.dk oversætte hele værket til dansk. Vi udfører gerne konsulentlæsning af italiensksproget litteratur.