Kontakt

Bagkatalog

Metafrasemageren.dk

oversætter bøger, journalistik og større tekster til dansk

fra engelsk, italiensk, fransk, svensk, norsk, hollandsk

eller til engelsk fra dansk (eller de øvrige nævnte sprog)

Kontakt:

mail@metafrasemageren.dk   

Tlf/sms +45 4026 3186

Begrebet metafrase dækker en sprogligt præcis (eller ordret) oversættelse i modsætning til parafrase, der forstås som fri, meningsstyret gengivelse. Navnet Metafrasemageren skal fremhæve ambitionen om lingvistisk præcision, selv om oversættelsen ikke er ordret, men  sigter på at (gen)skabe en meningshelhed på grundlag af præcis sproglig forståelse af kildeteksten.


Metafrasemageren danner ramme om et samarbejde. Ole Lindegård Henriksen er den centrale deltager, som trækker på andre deltageres sprogkundskaber, korrekturfærdigheder, IT-kompetencer osv. Medoversættere er nævnt i indledningen til de enkelte bogbeskrivelser. Vores speciale er oversættelse af større tekster til udgivelse i bogform eller elektronisk, og arbejdet tilrettelægges efter indarbejdede processer og rutiner, så rimelige, aftalte tidsfrister kan overholdes.


Aftalegrundlaget er Oversættelsesaftale fra 1980, justeret efter nutidens bogmarked og teknologier. Der indgås individuel kontrakt og ydes rabat ved samlet aftale om flere opgaver. Såkaldt litterær oversættelse (med kunstnerisk frihed i formuleringen) er momsfri, mens oversættelse af praktisk orienterede tekster er momspligtig. .


Metafrasemageren opbevarer stamdata fra brev- og mailkorrespondancer: forlag, mailadresse og evt. personnavn. De nye regler for persondatahåndtering og spam er ledetråden. Som følge af de hurtige  forandringer i bogbranchen bestræber vi os på at opbevare så få personoplysninger som muligt. Vi sletter og retter gerne på opfordring.