Kontakt

Metafrasemageren.dk

oversætter bøger, journalistik og større tekster til dansk

fra engelsk, italiensk, fransk, svensk, norsk, hollandsk

eller til engelsk fra dansk (eller de øvrige nævnte sprog)

Kontakt:

mail@metafrasemageren.dk   

Tlf/sms +45 4026 3186

Begrebet metafrase dækker en sprogligt præcis (eller ordret) oversættelse i modsætning til parafrase, der forstås som fri, meningsstyret gengivelse. Navnet Metafrasemageren skal fremhæve ambitionen om lingvistisk præcision, selv om oversættelsen ikke er ordret, men  sigter på at (gen)skabe en meningshelhed på grundlag af præcis sproglig forståelse af kildeteksten.


Metafrasemageren danner ramme om et samarbejde. Ole Lindegård Henriksen er den centrale deltager, som trækker på andre deltageres sprogkundskaber, korrekturfærdigheder, IT-kompetencer osv. Medoversættere er nævnt i indledningen til de enkelte bogbeskrivelser. Vores speciale er oversættelse af større tekster til udgivelse i bogform eller elektronisk, og arbejdet tilrettelægges efter indarbejdede processer og rutiner, så rimelige, aftalte tidsfrister kan overholdes.


Oversættelsesaftaler for værker til udgivelse (trykt, digitalt, streamet osv.) er normalt baseret på skriftlige kontrakter, som omfatter

1) pris og leveringstidspunkt for oversættelse til brug som førsteudgave,

2) honorering for eventuelle yderligere udnyttelser efterfølgende (genudgivelser, lydbogsudgaver, elektroniske udgaver osv.), samt

3) parternes juridiske og intellektuelle rettigheder, ophavsret osv.


I princippet kan den tidligere gældende Oversættelsesaftale fra 1980 genbruges med passende justeringer i forhold til nutidens bogmarked og teknologier. Uanset den konkrete kontrakt er udgangspunktet, at aftalen kun omfatter de eksplicit nævnte udnyttelser af oversættelsen.


Der kan ydes rabat ved samlet aftale om flere opgaver. Såkaldt litterær oversættelse (med kunstnerisk frihed i formuleringen) er momsfri, mens oversættelse af praktisk orienterede tekster er momspligtig. .


Metafrasemageren opbevarer stamdata fra brev- og mailkorrespondancer: forlag, mailadresse og evt. personnavn. De nye regler for persondatahåndtering og spam er ledetråden. Som følge af de hurtige  forandringer i bogbranchen bestræber vi os på at opbevare så få personoplysninger som muligt. Vi sletter og retter gerne på opfordring.


337
70
84
98
6
69
333
34
327
311
284
301
201