Kultur

Bagkatalog

Mladen Dolar: En stemme - ikke andet

Fra engelsk, Forlaget Mindspace 2019. Originaltitel: A Voice and Nothing More

"Stemmen" anskuet, behandlet og forklaret fra en række perspektiver: lingvistik, metafrysik,  fysik, etik, politik, psykoanalyse, filosofi.Faktuelt oplysende, men først og fremmest forundringsskabende behandling af noget, vi troede vi vidste hvad var. Underholdende og intellektuelt på samme tid.Hilary Cottam: Radikal hjælp – hvordan vi genopbygger indbyrdes relationer og revolutionerer velfærdsstaten

Fra engelsk, Forlaget Mindspace 2018. Originaltitel: Radical Help

Velfærdsstaten var revolutionerende: Den løftede tusinder ud af fattigdom og gav os anstændige boliger, god uddannelse og sikkerhed. Men i dag er den blevet til et omfattende og dyrt system til administration af behov og risici. I dag står vi over for nye udfordringer: Global opvarmning, massemigration, demografiske forandringer, kroniske sygdomsepidemier, bekymringer for sikkerheden og voksende ulighed er problemer, som hører vor tid til, og de eksisterende systemer kan ikke håndtere og da slet ikke løse dem.


Niklas Orrenius: Skuddene i København

Fra svensk, Gyldendal 2017. Originaltitel: Skotten i Köbenhamn

En reportage fra ytringsfrihedens slagmark og dens skæringspunkt med terrorismen. Fremstillingen tager udgangspunkt i skuddene i Krudttønden og ved synagogen i København 2015, men beskriver også motiver, paralleller og fortilfælde. Forfatteren bevæger sig mellem Malmø, Stockholm, København og Paris i sine beskrivelser og overvejelser. Især den svenske kunstner Lars Vilks, der var anledning til skuddene mod Krudttønden, bliver indgående og ikke ukritisk behandlet.

Julian Bell: Verdens spejl – en ny kunsthistorie

Fra engelsk, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2009. Originaltitel: Mirror of the World: A new history of art

Personligt farvet gennemgang af udvalgte afsnit af verdenskunstens historie. Kronologisk ordnet med sideblik til kunstens udvikling mange forskellige steder på Jorden.
Sami Zubaida: Ret og magt i den islamiske verden

Fra engelsk, forlaget Vandkunsten 2006. Originaltitel: Law and Power in the Islamic World

Lærd fremstilling af sharialoven, dens oprindelse, udvikling, tekstgrundlag, begreber og praksis i historisk perspektiv. Fremstillingen fokuserer på modsætningen mellem ret, dvs. lov baseret på de hellige kilder, og magt, der

har øvet indflydelse på, hvordan loven er udformet og bliver håndhævet.

Steffen Lange: The Artist Carsten Frank

Til engelsk, Hovedland, 2005. Original title: Kunstneren Carsten Frank

The life and oeuvre of the Danish colourist/expressionist painter Carsten Frank. Colour illustrations.

Robert Irwing: 1001 nat – en indføring

Fra engelsk, Vandkunsten 2005. Originaltitel: The Arabian Nights – A Companion

Bogen fører læseren gennem baggrunden for historiesamlingen 1001 Nats Eventyr og dens receptionshistorie. Fortællingerne benyttes desuden som nøgle til det middelalderlige Mellemøstens socialhistorie, modkultur og underverden: kaffehusenes historiefortællere, slangetæmmere, indbrudstyve, troldmænd, narkomaner, skattejægere og horkvinder.


Tom Stone: Min græske taverna

Fra amerikansk, Schønberg 2003. Originaltitel: The Summer of My Greek Taverna

Selvbiografisk/kulinarisk/kulturbeskrivende bog om amerikansk forfatters liv og kærlighed på den græske ø Patmos gennem en årrække – i stilen fra Peter Mayle.
Edward L. Shaughnessy (red.): Kina – dragens rige

Fra engelsk, Rosinante 2002. Originaltitel: China – The Land of the Heavenly Dragon

Illustreret, forskningsbaseret populær fremstilling af Kinas historie, geografi, politiske historie, traditioner, tro og ritualer, kunst, videnskab og arkitektur.

Tariq Ramadan: At være europæisk muslim

Fra engelsk, Hovedland 2002. Originaltitel: To Be a European Muslim

Fremstilling af de islamiske kilder og den islamiske retslære som baggrund for det synspunkt, at muslimer i Europa kan tilpasse deres muslimske bevidsthed og praksis til livet på europæiske betingelser uden at overtræde de muslimske forskrifter.
Peter Mayle: Bon Appétit

Fra engelsk, L&R 2001. Originaltitel: Bon Appétit

Bogen har i originaludgaven undertitlen "franske eventyr med kniv, gaffel og proptrækker" og er en fortsættelse af Peter Mayles venligt-underfundige Provence-forfatterskab – nu blot med hele Frankrig som undersøgelsesområde og med særligt fokus på kulinariske markeder, festligheder og specialiteter fra forskellige egne.
David Hohnen: Hamlet, Kronborg og Shakespeares Helsingør

Fra engelsk, Chr. Ejlers' Forlag 2001. Originaltitel: Hamlet's Castle and Shakespeare's Elsinore

Illustreret fremstilling af Kronborgs historie, Helsingørs nationalhistoriske betydning og Shakespeares brug afviden fra et eventuelt besøg i byen som stof i Hamlet.


Desmond Mpilo Tutu: Ingen fremtid uden tilgivelse

Fra sydafrikansk-engelsk, Rosinante 2000, bogklubudgave 2000, paperback 2001. Originaltitel: No Future without Forgiveness

Den tidligere sydafrikanske ærkebiskops beretning om Sandheds- og Forsoningskommissionens arbejde og resultater.

Peter Mayle: Gensyn med Provence

Fra engelsk, Schønberg 2000, lydbog 2000, paperback 2001. Originaltitel: Encore Provence

Ti år senere genoptager Peter Mayle tråden fra sin første bog, Et år i Provence, og beskriver efter nogle års fravær sin tilbagevenden til det sydfranske samfund. Stemningsfulde beskrivelser, nyttige turistoplysninger og et vist polemisk bid.Gretchen Dutschke: Et skønt, barbarisk liv. Rudi Dutschke – en biografi

S.m. Anne-Mette Rathsach. Fra tysk, Modtryk 1997. Originaltitel: Wir hatten ein barbarisches, schönes Leben

Omfattende biografi af en af 1960'ernes og 1970'ernes store radikale skikkelser.
   


John Stanley: Musikkens mestre

Fra engelsk, Gyldendal 1996, Gyldendals Bogklubber 1997. Originaltitel: Classical Music.: 

Illustreret gennemgang af store klassiske komponister fra middelalderen til i dag.
Peter Mayle: Provence

Fra engelsk, Schønberg 1994. Originaltitel: Provence

Luftfotobog om Provence med humoristiske og turistoplysende billedtekster af Provence-kenderen Peter Mayle.


Northrop Frye: Den store kode. Bibelen & litteraturen

Canadisk-engelsk, Aros 1992. Originaltitel: The Great Code – the Bible and Literature

Frye indfører i otte kapitler læseren i Bibelens sprogform, billedsprog, mytologiske struktur og typologi. De enkelte kapitler giver hver for sig et samlet overblik over et bestemt aspekt af Bibelens struktur – alt ud fra det centrale synspunkt, at Bibelen for den litterært orienterede både har interesse som kilde til påvirkninger, der kan spores overalt i den vestlige verdens litteratur, og – ikke mindst – som imaginativ enhedskomposition på egne, unikke præmisser.

William Wright: Al den smerte, penge kan købe

Fra amerikansk, Vinten 1991. Originaltitel: All the Pain that Money Can Buy

Biografi om Christina Onassis.
Jose og Lena Stevens: Shamanismens hemmeligheder

Fra amerikansk, Schønberg 1991. Originaltitel: Secrets of Shamanism

Praktisk orienteret indføring i shamanistisk filosofi.


Jane Mylenberg: Danish Painters of Flowerpieces

Til engelsk, Lamberths Forlag, 1991. Original title: Danske blomstermalere

English presentation of Danish painters of flowerpieces from the nineteenth century.Fatima Meer: Nelson Mandela – større end håbet

Fra engelsk, Tiden 1990, lydbog 1991. Originaltitel: Nelson Mandela – Higher than Hope

Nelson Mandelas officielle biografi, før han blev præsident.

Philip Metcalfe: Berlin 1933

Fra amerikansk, Hovedland 1989. Originaltitel: 1933

Historikers romanlignende rekonstruktion af det bedre borgerskabs hverdag i Tyskland omkring nazisternes magtovertagelse i 1933.


Claude Levenson: Dalai Lama – en biografi

Fra engelsk, Hovedland 1989, lydbog 1992, paperback 1996. Originaltitel: Dalai Lama – a biography

Historisk-biografisk beskrivelse af Tibet og Dalai Lama-institutionen.Helen Exley (red.): Sådan er det at være mig

Fra engelsk, Hovedland 1988. Originaltitel: What it's like to be me

Handicappede børn om deres liv.


Mogens Stryhn: China After Chairman Mao

Til engelsk, Stryhns Forlag, 1985. Original title: Kina efter Mao

The author's own photographs and texts about China.Mogens Stryhn: Cultural Imperialism

Til engelsk. Stryhns Forlag, 1985. Original title: Kulturimperialisme

The author's own photographs and text from third-world countries around the world.

Kultur & biografier

oversat af Metafrasemageren.dk