Naturvidenskab

Naturvidenskab & miljø 

oversat af Metafrasemageren.dk

Mickaël Launay: Den store fortælling om matematikken - fra forhistorisk tid til i dag

Fra fransk, FADL's Forlag 2018. Originaltitel: Le gran roman des maths. De la préhistoire à nos jours.

Bogen er  først og fremmest en fortælling om menneskelige behov, lyse ideer og systematisering via matematisk tænkning, nogenlunde kronologisk fortalt. Det strengt matematiske indhold er begrænset til fordel for forklaring og forståelse af dets betydning. Bogen giver den interesserede læser lyst til at anskue fænomener systematisk, men er ikke en lærebog i noget som helst.Fritjof Capra og Pier Luigi Luisi: Liv.System.Helhed. Det levende som system. En syntese

Fra engelsk, Forlaget Mindspace 2016. Originaltitel: The Systems View of Life. A Unifying Vision

Denne monumentale bog beskriver den systemiske forståelse af liv, der er udviklet igennem de sidste tredive år. Bogen integrerer de ideer, modeller og teorier, som ligger til grund for det systemiske perspektiv, til en syntese, der omfatter biologiske, kognitive, sociale og økologiske dimensioner af liv.
Rupert Sheldrake: Syv eksperimenter, som kan forandre din verden

Fra engelsk, Forlaget I AM 2015. Originaltitel: Seven Experiments that can change your world

Ud fra fænomener, som ikke lader sig forklare ordentligt med de nu anvendte beskrivelsesredskaber (duers, myrers, hundes adfærd m.m.), afrapporterer forfatteren i denne lettilgængelige fremstilling en række eksperimenter, som kan aktualisere nye koncepter, heriblandt et udvidet feltbegreb.James Lovelock: Gaias hævn

Fra engelsk, Hovedland 2006. Originaltitel: The Revenge of Gaia

Lovelocks "testamente" med en række både desillusionerede og kontroversielle synspunkter på "den levende Jords" tilstand og de forholdsregler, der eventuelt kan forhindre, at kloden bliver ude af stand til at opretholde menneskeliv.
Christopher Flavin m.fl.: Verdens tilstand 2005

Fra amerikansk, MS 2005. Originaltitel: State of the World 2005

Reduceret dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder beskrivelser, status og opfordringer i forhold til den globale og lokale sikkerhedssituation.

Christopher Flavin m.fl.: Verdens tilstand 2004

Fra amerikansk, MS 2004. Originaltitel: State of the World 2004

Reduceret dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder beskrivelser, status og opfordringer i forhold til det globale og lokale forbrug.

Hermann Scheer: En solar verdensøkonomi

S.m. Nana Michelsen. Fra tysk, Hovedland 2002. Originaltitel: Solare Weltwirtschaft

Fremstilling af en grøn politisk økonomi baseret på fornybar energi som modtræk mod nedslidning af de økonomiske og økologiske systemer.

Paul Hawken, Amory og L. Hunter Lovins: Naturlig kapitalisme

Fra amerikansk, Hovedland 2000. Originaltitel: Natural Capitalism

Omfattende praktisk og teoretisk redegørelse for uudnyttede teknologiske muligheder i en bæredygtig udviklings tjeneste, samt for den næste industrielle revolutions struktur og indhold.
John Brockman (red.): De største opfindelser – i de sidste 2000 år

Fra amerikansk, Gyldendal 2000. Originaltitel: The Greatest Inventions of the Last Two Thousand Years

Cirka 100 svar fra forskere tilknyttet et verdensomspændende netværk på spørgsmålet: Hvad er den største opfindelse fra de sidste 2000 år?
Lester Brown m.fl.: Verdens tilstand 2000

Fra amerikansk, Munksgaard/Rosinante 2000. Originaltitel: State of the World 2000

Dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder beskrivelser og status på forskellige vigtige økologiske områder.
Alan Thein Durning: Det her sted på jorden

Fra amerikansk, Hovedland 1999. Originaltitel: This Place on Earth

Personlig beretning om at leve i pagt med økosystemet i det nordvestlige USA.

Lester Brown m.fl.: Verdens tilstand 1999

Fra amerikansk, Munksgaard/Rosinante 1999. Originaltitel: State of the World 1999

Dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder beskrivelser og status på forskellige vigtige økologiske områder.
Theo Colborn, Dianne Dumanoski, John Peterson Myers: Vores stjålne fremtid eller den hormonelle forureningsfare

Fra amerikansk, Hovedland 1998. Originaltitel: Our Stolen Future

Populærvidenskabelig fremstilling af banebrydende forskningssammenfatning inden for området syntetiske hormonefterlignere i miljøet, udformet som "en naturvidenskabelig krimi". 

Lester Brown m.fl.: Verdens tilstand 1998

Fra amerikansk, Munksgaard/Rosinante 1998. Originaltitel: State of the World 1998

Dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder beskrivelser og status på forskellige vigtige økologiske områder.
Lester Brown m.fl.: Verdens tilstand 1997

Fra amerikansk, Munksgaard/Rosinante 1997. Originaltitel: State of the World 1997

Dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder beskrivelser og status på forskellige vigtige økologiske områder.

Lester Brown m.fl.: Verdens tilstand 1996

Fra amerikansk, Munksgaard/Rosinante 1996. Originaltitel: State of the World 1996

Dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder beskrivelser og status på forskellige vigtige økologiske områder.

FN-kommission: Det globale nabolag

Fra amerikansk, FN-forbundet 1995. Originaltitel: Our Global Neighborhood

Dansk udgave af rapporten fra The Commission on Global Governance, der argumenterer for strukturelle ændringer af FN på baggrund af en indkredsning og diskussion af begrebet global styring som supplement til og delvis afløser for de overstatslige institutioner.
Lester Brown m.fl.: Verdens tilstand 1995

Fra amerikansk, Munksgaard/Rosinante 1995. Originaltitel: State of the World 1995

Dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder kapitelvis beskrivelse, status og opfordring til yderligere handling på forskellige vigtige økologiske områder.

UNDP: Mennesket i centrum

Fra amerikansk, MS 1994. Originaltitel: Human Development Report 1994

Dansk udgave af UNDP-rapport med temaet bæredygtig humanudvikling. Særligt behandlede områder: menneskelig/militær sikkerhed, fredsdividenden efter den kolde krig, målestok for humanudvikling: Humanudviklingsindekset, HUI.

Lester Brown m.fl.: Verdens tilstand 1994

S.m. Marianne Østergaard. Fra amerikansk, MS 1994. Originaltitel: State of the World 1994

Dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder kapitelvis beskrivelse, status og opfordring til yderligere handling på forskellige vigtige økologiske områder, bl.a. bæreevne, skovøkonomi, elforsyning, transport, destruktion af atomvåben, Verdensbanken, fødevarer.
Herbert Girardet: Verdens byer – en økologisk udfordring

Fra amerikansk, Hovedland/MS 1993. Originaltitel: The Gaia Atlas of Cities

Forfatteren ser på verdens byer under ét, men bruger dem enkeltvis som eksempelmateriale, når han analyserer de økologiske symptomer på den traditionelle bys forestående sammenbrud. I bogens sidste del forsøger han på baggrund af den forudgående analyse at opstille en handlingsplan, der kan gøre verdens byer værd at leve i. Det bærende synspunkt er, at byerne må holde op med at betragte hele verden som deres økonomiske opland og i stedet inddrage byernes nære opland i et økologisk bæredygtigt samspil.

Danah Zohar: Den kvantemekaniske bevidsthed

Fra engelsk, Gyldendal 1991, lydbog 1993. Originaltitel: The Quantum Self

Med afsæt i redegørelse for udvalgte aspekter af kvantefysikken udvikler forfatteren en filosofisk/psykologisk teori til beskrivelse af menneskets natur og bevidsthed i samspil med andre.

Douglas R. Hofstadter: Metamagiske temaer

Fra amerikansk, Munksgaard/Nysyn 1991. Originaltitel: Metamagical Themes

Et udvalg af forfatterens klummer under samme titel fra Scientific American 1981-83, med tilføjede uddybende PS'er. Udvalget beskæftiger sig med de teoretiske og praktiske forudsætninger for computerbaseret kunstig intelligens og giver en humoristisk/seriøs fremstilling af forfatterens arbejde med sprog, tænkning, stil, typografi, cirkularitet og selvreference, kompleksitet og intelligens.

Erik Dammann: Bag tid og rum

Fra norsk, Munksgaard/Prisme 1990. Originaltitel: Bak tid og rom

Redegørelse for forfatterens "erkendelsesrejse" til USA og England. Undersøgelse af muligheden for at basere et nyt, udvidet verdensbillede på bl.a. kvantefysik, hjerneforskning og parapsykologi.
Yatri: Det ny menneske

Fra amerikansk, Hovedland 1990. Originaltitel: Unknown Man – the mysterious birth of a new species

Præsentation af new age-menneskesyn, herunder centrale dele af østlig filosofi og vestlig naturvidenskab.
W.I. Thompson: Mytisk landskab

Fra amerikansk, Munksgaard/Prisme 1990. Originaltitel: Imaginary Landscape: Making Worlds of Myth and Science

Naturvidenskabelig-filosofisk sammentænkning af fire naturvidenskabsfolks grænseoverskridende forskning: James Lovelock, Lynn Margulis, Francisco Varela og Ralph Abrahams.
James Lovelock: Gaia – et nyt syn på Jordens liv

Fra engelsk, Hovedland 1987, 2. udg. paperback 1990. Originaltitel: Gaia – a new look at life on Earth

Naturvidenskabeligt baseret fremstilling af Gaia-teorien om Jorden som et komplekst system med livlignende egenskaber.