Psykologi

Psykologi, pædagogik, psykiatri

oversat af Metafrasemageren.dk

Birgit Valla:: Bedre end best practice

Forlaget Mindspace 2019. Originaltitel: Videre. Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre

Birgit Valla fremfører i bogen, på baggrund af personlige oplevelser og erfaringer som psykolog, forslag om, hvordan vi kan gøre indsatsen mod psykiske lidelser bedre. Det handler først og fremmest om at systematisk at skaffe feedback fra de mennesker, der søger hjælp, og derpå naturligvis om faktisk at reagere på denne feedback på passende og adækvat vis - i modsætning til, hvad både forfatteren og mange patienter oplever og har oplevet i mødet mellem psykisk lidende mennesker og det psykiske/psykiatriske behandlingssapparat.

Susan M. Johnson: Tilknytningsteorien i aktion – emotionsfokuseret terapi for enkeltpersoner, par og familier

Forlaget Mindspace 2019. Originaltitel: Attachement Theory in Practice Emotionally Focused Therapy with Individuals, Couples, and Families.

Emotionsfokuseret terapi (EFT) præsenteres i teori og terapeutisk aktion med udgangspunkt i tilknytningsbegrebet og dertil knyttede teoridannelser fra Bowlby til nutiden.

Pasi Sahlberg: Den finske skole - Hvad vi kan lære af Finlands undervisningsreformer

Fra engelsk. Forlaget hogrefe 2017. Originaltitel: Finnish Lessons 2.0. What can the world learn from educational change in Finland? Second edition

Inspireret af Finlands høje placering i PISA-undersøgelserne redegør Pasi Sahlberg for det finske skolesystem. Sahlberg er lærer og pædagogisk professor, og han påpeger både ligheder og forskelle mellem finske og danske forhold: på den ene side enhedsskole, lokal styring af skolernes og elevernes forhold og velbefindende; på den anden side er finske lærere universitetsuddannede, og professionen vurderes samfundsmæssigt højt og nyder stor tillid. Det ideelle er ifølge Sahlberg en skole, der definerer børnenes trivsel, velfærd og sundhed – ikke resultater i internationale målinger og ikke veltilpassede erhvervsvalg –  som skolegangens grundlæggende mål.

ABAS-3®

Oversat fra amerikansk for Forlaget hogrefe. Ikke i almindelig handel. Originaltitel: Adaptive Behavior Assessment System®, Third edition 

Testmateriale baseret på skemaer til adfærdsscoring. Udfyldes typisk af forældre, omsorgsgivere eller lærere (for børn), for voksne også ved selvscoring. Hensigten er at give en komplet beskrivelse/vurdering af en persons adaptive færdigheder livet igennem.

David Pendleton & Adrian Furnham: Ledelse – alt du behøver at vide

Forlaget hogrefe 2017. Originaltitel: All You Need to Know, 2. edition.

I denne bog fremfører forfatterne en såkaldt primærfarvemodel, der skal bidrage til at identificere de kompetencer, som kræves for at håndtere den kendsgerning, at ledelse i dag strækker sig over flere vigtige og komplekse områder, som få eller ingen kan dække fuldstændigt på individuel basis.

John Dupuy: Stop en halv og bliv mere hel – en hel ny behandling af afhængighed

Forlaget I AM 2016. Originaltitel: Integral Recovery – A revolutionary approach to the treatment of alcoholism and addiction..

Integral Recovery er en banebrydende indførelse af integral teori i bekæmpelsen af alkohol- og stofafhængighed, og den kombinerer de bedste traditionelle behandlingsmåder med nyere teknikker og neuroteknologier med henblik på holistisk og varig afvænning.

R. Elliot Ingersoll og David M. Zeitler: Terapi i øjenhøjde – Integral psykoterapi i praksis

Forlaget I AM 2015. Originaltitel: Integral Psychotherapy – Inside Out, Outside In

Integral psykoterapi er en dynamisk ramme om forståelse af sindet på grundlag af mainstreamforskning i kombination med forening af spiritualitet og psykoterapi. Forfatterne underviser og forsker i psykologi ved amerikanske universiteter og viser i bogen, hvordan integral psykoterapi behandler henholdsvis krop, sind og ånd (spiritualitet). De foretager en kortlægning af et terræn, som læseren kan bruge til at sætte sit eget liv i fokus.
Amy Saltzman: Det stille og rolige sted. Et mindfulnessprogram til at lære børn og unge at dæmpe stress og vanskelige følelser

Fra amerikansk, Forlaget Mindspace 2015. Originaltitel: A Still Quiet Place: A mindfulness program to teach children and adolescents to ease stress and difficult emotions

Bogen skitserer et otte uger langt program for børn og unge til introduktion af mindfulness, men henvender sig til lærere, terapeuter osv. og indeholder trinvise instrukser. Der er knyttet en audioguide til bogen.
Karl Tomm, Sally St. George, Dan Wulff, Tom Strong: Mønstre i interpersonelle interaktioner – Relationel forståelse og terapeutisk forandring

Fra canadisk-engelsk, Forlaget Mindspace 2015. Originaltitel: Patterns in Interpersonal Interactions: Inviting relational understandings for therapeutic change

Karl Tomm er professor i psykiatri og har sammen med sine kolleger ved Familiecenteret (i Calgary, Canada) opbygget en systemisk tilgang til forståelse af og arbejde med interaktion i familier. Tilgangen omfatter et begrebsapparat, som fokuserer på skabelse, vedligeholdelse, genkendelse og ikke mindst ændring af interpersonelle mønstre, og den præsenteres teoretisk med reference til praktiske eksempler.David Mitchell: Hvad der virker – i inkluderende undervisning

Fra newzealandsk-engelsk, Dafolo 2014. Originaltitel: What Really Works in Special and Inclusive Education

I bogen fremlægger David Mitchell 27 evidensbaserede undervisningsstrategier. De kan læses uafhængigt af hinanden, og bogen kan derfor bruges som opslagsværk.


Bronwyn Davies og Rom Harré: Positionering: diskursiv produktion af selver

Fra amerikansk, Forlaget Mindspace 2014. Originaltitel: Positioning: The discursive production of selves

En præsentation af iagttagelser og et derpå grundet sprogligt/lingvistisk baseret begreb om den enkeltes positionering i forskellige kontekster, som tyder på, at subjektivitet og identitet er noget, der konstant skabes og forhandles netop i kraft af vores positioneringer i interaktioner.

Helle Skovbjerg Karoff og Carsten Jessen: Tekster om leg

Fra engelsk, Akademisk Forlag 2014

En antologi af danske og internationale tekster om leg som begreb og praksis, kommenteret af forfatterne, som er legeforskere. De oprindeligt fremmedsprogede tekster udgør det oversatte værk.


Jaakko Seikkula og Tom Erik Arnkil: Åben dialog i relationel praksis – Respekt for anderledeshed i øjeblikket

Fra engelsk, Akademisk Forlag 2014. Originaltitel: Open Dialogue and Anticipations: Respecting otherness in the present moment

Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for relationsprofessioner: socialarbejdere, pædagoger, lærere, sygeplejersker, terapeuter, læger m.fl. Den fremlægger teori og konkrete eksempler på en dialogisk praksis med sigte på åbenhed og respekt samt en model til samtaleanalyse. Med afsæt i egne erfaringer beskriver forfatterne, hvordan man kan udvikle en dialogorienteret kultur i den professionelle praksis.Barbara L. Fredrickson: Kærlighed – et nyt syn på vores overordnede emotion, som styrer alt, hvad vi tænker, gør, føler og bliver

Fra amerikansk, Mindspace 2013. Originaltitel: Love 2.0. How our supreme emotion affects everything we feel, think, do, and become

Barbara Fredrickson er professor i psykologi, og hun viser i denne bog ved en gennemgang af ny forskning, at kærlighed ikke er ophøjet, eksklusiv, betingelsesløs eller specielt knyttet til seksualiteten. Den kan snarere forstås som momenter af positiv resonans mellem mennesker – ikke specifikke andre, men faktisk enhver anden.Margarita Tarragona: Dine selver – Identitetsarbejde baseret på narrativ praksis og positiv psykologi

Fra amerikansk, Mindspace 2013. Originaltitel: Positive Identities, Narrative Practices and Positive Psychology

Forfatteren, som er psykoterapeut og coach, viser os her styrken ved at kende og kunne udvide og mangfoldiggøre historierne om os selv. Hver for sig har vi mere end én identitetshistorie – altså flere selver.
Gerald Monk og John Winslade: Når historier kolliderer

Fra amerikansk, Mindspace 2013. Originaltitel: When Stories Clash

Monk og Winslade fører os i ind i den narrative praksis, der fokuserer på at finde og opdyrke modhistorier. Bogen er en praktisk demonstration af, hvordan man håndterer konflikter fra et narrativt perspektiv.


Judith S. Beck: Kognitiv adfærdsteori: Grundlag og perspektiver

Fra amerikansk, Akademisk Forlag 2013. Originaltitel: Cognitive Behavior Theory: Basics and Beyond

Gennemrevideret ny udgave af forfatterens Kognitiv terapi. Grundbog i den kognitive terapi i teori og praksis.Kennon Sheldon: Motivation. Viden og værktøj fra positiv psykologi

Fra amerikansk, Mindspace 2012. Originaltitel: Positive Motivation – A six-week course

Populær fremstilling af forskeren Kennon Sheldons Selvreguleringsteori. Gennemgang af forskellige motivationstyper med praktiske eksempler.Barnett Pearce, Jesse Sostrin, Kimberly Pearce: Håndbog i CMM for konsulenter

Fra amerikansk, Mindspace 2011. Originaltitel: CMM Solutions – Field guide for consultants

Håndbog for konsulenter og ledere i forståelse af kommunikationsmønstre som kilden til komplekse problemer og gensidig afhængighed i virksom-hedens dagligdag.Barnett Pearce, Jesse Sostrin, Kimberly Pearce: Arbejdsbog i CMM for konsulenter

Fra amerikansk, Mindspace 2011. Originaltitel: CMM Solutions – Workbook for consultants

Arbejdsmodeller fra CMM til brug som håndbog for konsulenter og ledere, som skal hjælpe klienter og ansatte til at forstå og håndtere komplekse kommunikationsmønstre i virksomhedernes dagligdag.Louise Bjar og Astrid Frylmark (red.): Børn læser og skriver – specialpædagogiske perspektiver

Fra svensk, Dafolo 2010. Originaltitel: Barn läser och skriver

Denne bog handler om de børn, der af en eller anden grund ikke har held med sig i den første læse- og skriveudvikling. Bogen er henvendt til lærere og speciallærere i skolens yngste klasser, logopæder og psykologer m.fl.


Gunnar Eide og Rolf Rohde: Samtaler med børn, unge og familier

Fra norsk, Akademisk forlag 2010. Originaltitel: Sammen så det hjelper

Metodebog til socialfag og pædagogik om relationernes betydning for trivsel og psykisk sundhed, bygget over en række historier fra virkelighedens verden.Rune Sarromaa Hausstätter: Specialpædagogiske dilemmaer

Fra norsk, Dafolo 2009. Originaltitel: Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer – mellom ideologi og virkelighet

Perspektiver på specialpædagogik, filosofisk og psykologisk underbygget.
John M. Winslade og Gerald D. Monk: Narrativ vejledning i skolen

Fra amerikansk, Dansk psykologisk Forlag 2008. Originaltitel: Narrative Counseling in Schools

Grundbog i narrativ tankegang og narrative principper med særligt henblik på skolevejledning. Casebeskrivelser, overvejelser, vejledningspraksis.Krystina Weinstein: Action Learning

Fra engelsk, Dansk psykologisk Forlag 2008. Originaltitel: Action Learning

Indføring i Action Learning med beskrivelse af teori og værdigrundlag samt praktisk planlægning og strømlining.
Halvor Fauske, Sigrun Nilsen, Pär Nygren: Læring i fællesskab

Fra norsk, Dansk psykologisk Forlag 2008. Originaltitel: Læring i fellesskap

Fremstilling af den såkaldte feedbackmodel, der er en gennemprøvet arbejdsmodel til optimering af gensidigt udbytte og gensidig læring i praktikstudier inden for professionsuddannelser.


Jaakko Seikkula og Tom Erik Arnkil: Sociale netværk i dialog

Fra engelsk, Akademisk forlag 2008. Originaltitel: Dialogical Meetings in Social Networks

Om inddragelse af klienters sociale netværk i multiprofessionelt arbejde, eksemplificeret ved metoderne Åbne Dialoger og Foregribende Dialoger, som de er praktiseret af de to forfattere. Med kapitler om forskning i netværksdialoger.


Nordahl, Sørlie, Manger, Tveit: Adfærdsproblemer hos børn og unge

Fra norsk, Dansk psykologisk Forlag 2008. Originaltitel: Atferdsproblemer blant barn og unge

Gennemgang af de almindeligste adfærdsproblemer samt de fremherskende empiriske og teoretiske tilgange til dem, herunder tiltag til reduktion og forebyggelse af adfærdsproblemer.
Arne Selvik: Omgivet af løgnere

Fra norsk, Akademisk forlag 2007. Originaltitel: Omgitt av løgnere

Bogen behandler spørgsmålet om, hvorfor ansatte i moderne virksomheder, offentlige som private, i stigende grad føler trang til at lyve for kolleger og overordnede. Da dette forhold på længere sigt kan få særdeles alvorlige konsekvenser både for den enkelte og for virksomheden, behandler bogen også spørgsmålet om, hvad lederen kan gøre for at skaffe sig kvalficeret respons fra medarbejderne.
Anna Kåver: Kognitiv adfærdsterapi

Fra svensk, Dansk psykologisk Forlag 2007. Originaltitel: Kognitiv atferdsterapi

Præsentation af adfærdsteoriens udvikling via behaviorisme (som fokuserer på ændring af adfærd) og kognitiv terapi (som fokuserer på ændring af tanker) til en såkaldt "tredje fase", hvor hensigten er at forandre holdninger.


Gro Jonsrud Langslet: LØFT i organisationer

Fra norsk, Dansk Psykologisk Forlag 2006

Præsentation af teorien om LØsningsFokuseret Tilgang og eksempler på anvendelse af dens principper til konfliktløsning, organisationsudvikling og ledelsesudvikling i almindelighed.Gro Jonsrud Langslet: LØFT for ledere

Fra norsk, Dansk psykologisk Forlag 2006. Originaltitel: LØFT for ledere

Teorien om LØsningsFokuseret Tilgang præsenteres her i et ledelsesperspektiv, og det demonstreres, hvordan metoden kan indgå i teambuilding, konfliktløsning samt strategi- og organisationsudvikling.Michael White: Narrativ teori

Fra australsk-engelsk, Hans Reitzel 2004. Originaltitel: Ikke udgivet samlet på engelsk

Teoretiske artikler om den narrative terapis grundlag og metode. Udgives i sammenhæng med Narrativ praksis.Michael White: Narrativ praksis

Fra australsk-engelsk, Hans Reitzel 2004, Gyldendals Bogklubber 2006. Originaltitel: Ikke udgivet samlet på engelsk

Artikler om praktisk anvendelse af narrativ terapi. Rummer også nødvendige teoretiske aspekter. Udgives i sammenhæng med Narrativ teori.Asen, Dawson, McHugh: Flerfamilieterapi

Fra engelsk, Hans Reitzel 2003. Originaltitel: Multiple Family Therapy

Præsentation af en kontekstbaseret metode til flerfamilieterapi eller familiegruppeterapi. Med udgangspunkt i erfaringer og metodiske overvejelser fra Marlborough Familiecenter i London fremstilles familieterapiens filosofi, metode, historiske tilblivelse og muligheder i et praktisk orienteret og jordnært sprog.

Uta Frith: Autisme – en gådes afklaring

Fra engelsk, Hans Reitzel, 2. udvidede og reviderede udgave 2003. Originaltitel: Autism – Explaining the Enigma

Ny, opdateret, omarbejdet og meget udvidet udgave af forfatterens klassiske bog fra 1992. Fremstiller på argumenteret grundlag tre delteorier om autismens karakter, årsager og opståen, skrevet i et alment tilgængeligt sprog.


Hubert L. Dreyfus: Livet på nettet

Fra engelsk, Hans Reitzel 2002. Originaltitel: On the Internet

Psykologisk funderet fremstilling af internettets fordele og ulemper, som tager udgangspunkt i computerteknologiens forhold til menneskelige behovs- og perceptionsstrukturer og vurderer internettets kontaktmuligheder, søgefaciliteter og konsekvenser for brugeren. Bogen diskuterer kort sagt internettet som muligt hjælpemiddel på menneskets præmisser.

Per Revstedt: Motivationsarbejde

Fra svensk, Hans Reitzel 2001, 2. udvidede udgave 2004. Originaltitel: Motivationsarbete

Lærebog i arbejde med umotiverede patienter/klienter.
Linda Grant: Hvem siger du jeg er?

Fra engelsk, Schønberg 2000, lydbog 2000. Originaltitel: Remind Me Who I Am, Again

Personlig beretning om en nær pårørendes demens.

Jarl Jørstad: Menneske i balance

Fra norsk, Gyldendal 1995. Originaltitel: Balansegangen

Norsk psykiaters faglige og menneskelige livstestamente: erfaringer med og tanker om en række psykologiske spørgsmål, fra nazisme over mobning og homoseksualitet til mishandling af børn.


Anthony Storr: Det umenneskelige menneske

Fra engelsk, Hans Reitzel 1995. Originaltitel: Human Destructiveness

Gennemgang, ajourføring og udvidelse af tidligere (1972) udgivet  bog om menneskelig aggressivitet -- herunder personlighedsforstyrrelser, sadomasochisme og paranoia. Hovedsynspunktet er, at aggression er en naturlig og nødvendig del af den menneskelige psyke, som på uhensigtsmæssig vis hæmmes i vore samfund.

 
Susan Baur: Dinosaurusmanden

Fra amerikansk, Hovedland 1994, lydbog 1994. Originaltitel: The Dinosaur Man

Psykologs beretning om sit møde med skizofrene patienter og deres anderledes, men dog regelbundne univers, om sit følelsesmæssige engagement i nogle af patienterne og om sine forsøg på at videreudvikle den faglige forståelse af skizofrenien som tilstand.Daryl Sharp: Mandens midtvejskrise – anvendt jungiansk psykologi

Fra canadisk-engelsk, Gyldendal 1991. Originaltitel: The Survival Papers. Applied Jungian Psychology

Sideløbende og sammenvævede beretninger om den midaldrende sælger Normans psykologiske krise og analytikerens erindringer om egne tilsvarende oplevelser. Undervejs præsenteres de centrale dele af det jungianske begrebsapparat i konkret sammenhæng og lettilgængelig form.

William J. Ousby: Lamberths bog om hypnose

Fra engelsk, Lamberth 1990. Originaltitel: The Theory and Practice of Hypnotism

Selvinstruktionskursus.
Andrew Samuels: Faderen

Fra engelsk og tysk, Politisk Revy 1988. Originaltitel:The Father

Artikelsamling med faderens betydning for barnets personlighedsudvikling som fællestema.

William J. Ousby: Selvhypnose

Fra engelsk, Lamberth 1988. Originaltitel: Self-hypnosis and scientific self-suggestion

Selvinstruktionskursus.