Psykologi

Psykologi & psykiatri

oversat af Metafrasemageren.dk

David Pendleton & Adrian Furnham: Ledelse – alt du behøver at vide

Forlaget hogrefe 2017. Originaltitel: All You Need to Know, 2. edition.

I denne bog fremfører forfatterne en såkaldt primærfarvemodel, der skal bidrage til at identificere de kompetencer, som kræves for at håndtere den kendsgerning, at ledelse i dag strækker sig over flere vigtige og komplekse områder, som få eller ingen kan dække fuldstændigt på individuel basis.

Vis bogomslag

 

John Dupuy: Stop en halv og bliv mere hel – en hel ny behandling af afhængighed

Forlaget I AM 2016. Originaltitel: Integral Recovery – A revolutionary approach to the treatment of alcoholism and addiction..

Integral Recovery er en banebrydende indførelse af integral teori i bekæmpelsen af alkohol- og stofafhængighed, og den kombinerer de bedste traditionelle behandlingsmåder med nyere teknikker og neuroteknologier med henblik på holistisk og varig afvænning.

 

R. Elliot Ingersoll og David M. Zeitler: Terapi i øjenhøjde – Integral psykoterapi i praksis

Forlaget I AM 2015. Originaltitel: Integral Psychotherapy – Inside Out, Outside In

Integral psykoterapi er en dynamisk ramme om forståelse af sindet på grundlag af mainstream-forskning i kombination med forening af spiritualitet og psykoterapi. Forfatterne underviser og forsker i psykologi ved amerikanske universiteter og viser i bogen, hvordan integral psykoterapi behandler henholdsvis krop, sind og ånd (spiritualitet). De foretager en kortlægning af et terræn, som læseren kan bruge til at sætte sit eget liv i fokus.

Vis bogomslag

 

Amy Saltzman: Det stille og rolige sted. Et mindfulnessprogram til at lære børn og unge at dæmpe stress og vanskelige følelser

Fra amerikansk, Forlaget Mindspace 2015. Originaltitel: A Still Quiet Place: A mindfulness program to teach children and adolescents to ease stress and difficult emotions

Bogen skitserer et otte uger langt program for børn og unge til introduktion af mindfulness, men henvender sig til lærere, terapeuter osv. og indeholder trinvise instrukser. Der er knyttet en audioguide til bogen.

Vis bogomslag

 

Karl Tomm, Sally St. George, Dan Wulff, Tom Strong: Mønstre i interpersonelle interaktioner – Relationel forståelse og terapeutisk forandring

Fra canadisk-engelsk, 2015. Originaltitel: Patterns in Interpersonal Interactions: Inviting relational understandings for therapeutic change

Karl Tomm er professor i psykiatri og har sammen med sine kolleger ved Familiecenteret (i Calgary, Canada) opbygget en systemisk tilgang til forståelse af og arbejde med interaktion i familier. Tilgangen omfatter et begrebsapparat, som fokuserer på skabelse, vedligeholdelse, genkendelse og ikke mindst ændring af interpersonelle mønstre, og den præsenteres teoretisk med reference til praktiske eksempler.

Vis bogomslag

 

David Mitchell: Hvad der virker – i inkluderende undervisning

Fra newzealandsk-engelsk, Dafolo 2014. Originaltitel: What Really Works in Special and Inclusive Education

I bogen fremlægger David Mitchell 27 evidensbaserede undervisnings-strategier. De kan læses uafhængigt af hinanden, og bogen kan derfor bruges som opslagsværk.

Vis bogomslag

 

Bronwyn Davies og Rom Harré: Positionering: diskursiv produktion af selver

Fra amerikansk, Forlaget Mindspace 2014. Originaltitel: Positioning: The discursive production of selves

En præsentation af iagttagelser og et derpå grundet sprogligt/lingvistisk baseret begreb om den enkeltes positionering i forskellige kontekster, som tyder på, at subjektivitet og identitet er noget, der konstant skabes og

forhandles netop i kraft af vores positioneringer i interaktioner.

Vis bogomslag

 

Helle Skovbjerg Karoff og Carsten Jessen: Tekster om leg

Fra engelsk, Akademisk Forlag 2014

En antologi af danske og internationale tekster om leg som begreb og praksis, kommenteret af forfatterne, som er legeforskere. De udenlandske tekster udgør det oversatte værk.

Vis bogomslag

 

Jaakko Seikkula og Tom Erik Arnkil: Åben dialog i relationel praksis – Respekt for anderledeshed i øjeblikket

Fra engelsk, Akademisk Forlag 2014. Originaltitel: Open Dialogue and Anticipations: Respecting otherness in the present moment

Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for relations-professioner: socialarbejdere, pædagoger, lærere, sygeplejersker, terapeuter, læger m.fl. Den fremlægger teori og konkrete eksempler på en dialogisk praksis

med sigte på åbenhed og respekt samt en model til samtaleanalyse. Med afsæt i egne erfaringer beskriver forfatterne, hvordan man kan udvikle en dialogorienteret kultur i den professionelle praksis.

Vis bogomslag

 

Barbara L. Fredrickson: Kærlighed – et nyt syn på vores overordnede emotion, som styrer alt, hvad vi tænker, gør, føler og bliver

Fra amerikansk, Mindspace 2013. Originaltitel: Love 2.0. How our supreme emotion affects everything we feel, think, do, and become

Barbara Fredrickson er professor i psykologi, og hun viser i denne bog ved en gennemgang af ny forskning, at kærlighed ikke er ophøjet, eksklusiv, betingelsesløs eller specielt knyttet til seksualiteten. Den kan snarere forstås

som momenter af positiv resonans mellem mennesker – ikke specifikke andre, men faktisk enhver anden.

Vis bogomslag

 

Margarita Tarragona: Dine selver – Identitetsarbejde baseret på narrativ praksis og positiv psykologi

Fra amerikansk, Mindspace 2013. Originaltitel: Positive Identities, Narrative Practices and Positive Psychology

Forfatteren, som er psykoterapeut og coach, viser os her styrken i at kende og kunne udvide og mangfoldiggøre historierne om os selv. Hver for sig har vi mere end én identitetshistorie – altså flere selver.

Vis bogomslag

 

Gerald Monk og John Winslade: Når historier kolliderer

Fra amerikansk, Mindspace 2013. Originaltitel: When Stories Clash

Monk og Winslade fører os i ind i den narrative praksis, der fokuserer på at finde og opdyrke modhistorier. Bogen er en praktisk demonstration af, hvordan man håndterer konflikter i et narrativt perspektiv.

Vis bogomslag

 

Judith S. Beck: Kognitiv adfærdsteori: Grundlag og perspektiver

Fra amerikansk, Akademisk Forlag 2013. Originaltitel: Cognitive Behavior Theory: Basics and Beyond

Gennemrevideret ny udgave af forfatterens Kognitiv terapi. Grundbog i den kognitive terapi i teori og praksis.

Vis bogomslag

 

Kennon Sheldon: Motivation. Viden og værktøj fra positiv psykologi

Fra amerikansk, Mindspace 2012. Originaltitel: Positive Motivation – A six-week course

Populær fremstilling af forskeren Kennon Sheldons Selvreguleringsteori. Gennemgang af forskellige motivationstyper med praktiske eksempler.

Vis bogomslag

 

Barnett Pearce, Jesse Sostrin, Kimberly Pearce: Håndbog i CMM for konsulenter

Fra amerikansk, Mindspace 2011. Originaltitel: CMM Solutions – Field guide for consultants

Håndbog for konsulenter og ledere i forståelse af kommunikationsmønstre som kilden til komplekse problemer og gensidig afhængighed i virksom-hedens dagligdag.

Vis bogomslag

 

Barnett Pearce, Jesse Sostrin, Kimberly Pearce: Arbejdsbog i CMM for konsulenter

Fra amerikansk, Mindspace 2011. Originaltitel: CMM Solutions – Workbook for consultants

Arbejdsmodeller fra CMM til brug som håndbog for konsulenter og ledere, som skal hjælpe klienter og ansatte til at forstå og håndtere komplekse kommunikationsmønstre i virksomhedernes dagligdag.

Vis bogomslag

 

Lousie Bjar og Astrid Frylmark (red.): Børn læser og skriver – specialpædagogiske perspektiver

Fra svensk, Dafolo 2010. Originaltitel: Barn läser och skriver

Denne bog handler om de børn, der af en eller anden grund ikke har held med sig i den første læse- og skriveudvikling. Bogen er henvendt til lærere og speciallærere i skolens yngste klasser, logopæder og psykologer m.fl.

Vis bogomslag

 

Gunnar Eide og Rolf Rohde: Samtaler med børn, unge og familier

Fra norsk, Akademisk forlag 2010. Originaltitel: Sammen så de hjelper

Metodebog til socialfag og pædagogik om relationernes betydning for trivsel og psykisk sundhed, bygget over en række historier fra virkelighedens verden.

Vis bogomslag

 

Rune Sarromaa Hausstätter: Specialpædagogiske dilemmaer

Fra norsk, Dafolo 2009. Originaltitel: Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer – mellom ideologi og virkelighet

Perspektiver på specialpædagogik, filosofisk og psykologisk underbygget.

Vis bogomslag

 

John M. Winslade og Gerald D. Monk: Narrativ vejledning i skolen

Fra amerikansk, Dansk psykologisk Forlag 2008. Originaltitel: Narrative Counseling in Schools

Grundbog i narrativ tankegang og narrative principper med særligt henblik på skolevejledning. Casebeskrivelser, overvejelser, vejledningspraksis.

Vis bogomslag

 

Krystina Weinstein: Action Learning

Fra engelsk, Dansk psykologisk Forlag 2008. Originaltitel: Action Learning

Indføring i Action Learning med beskrivelse af teori og værdigrundlag samt praktisk planlægning og strømlining.

Vis bogomslag

 

Halvor Fauske, Sigrun Nilsen, Pär Nygren: Læring i fællesskab

Fra norsk, Dansk psykologisk Forlag 2008. Originaltitel: Læring i fellesskap

Fremstilling af den såkaldte feedbackmodel, der er en gennemprøvet arbejdsmodel til optimering af gensidigt udbytte og gensidig læring i praktikstudier inden for professionsuddannelser.

Vis bogomslag

 

Jaakko Seikkula og Tom Erik Arnkil: Sociale netværk i dialog

Fra engelsk, Akademisk forlag 2008. Originaltitel: Dialogical Meetings in Social Networks

Om inddragelse af klienters sociale netværk i multiprofessionelt arbejde, eksemplificeret ved metoderne Åbne Dialoger og Foregribende Dialoger, som de er praktiseret af de to forfattere. Med kapitler om forskning i netværksdialoger.

Vis bogomslag

 

Nordahl, Sørlie, Manger, Tveit: Adfærdsproblemer hos børn og unge

Fra norsk, Dansk psykologisk Forlag 2008. Originaltitel: Atferdsproblemer blant barn og unge

Gennemgang af de almindeligste adfærdsproblemer samt de fremherskende empiriske og teoretiske tilgange til dem, herunder tiltag til reduktion og forebyggelse af adfærdsproblemer.

Vis bogomslag

 

Arne Selvik: Omgivet af løgnere

Fra norsk, Akademisk forlag 2007. Originaltitel: Omgitt av løgnere

Bogen behandler spørgsmålet om, hvorfor ansatte i moderne virksomheder, offentlige som private, i stigende grad føler trang til at lyve for kolleger og overordnede. Da dette forhold på længere sigt kan få særdeles alvorlige

konsekvenser både for den enkelte og for virksomheden, behandler bogen også spørgsmålet om, hvad lederen kan gøre for at skaffe sig kvalficeret respons fra medarbejderne.

Vis bogomslag

 

Anna Kåver: Kognitiv adfærdsterapi

Fra svensk, Dansk psykologisk Forlag 2007. Originaltitel: Kognitiv atferdsterapi

Præsentation af adfærdsteoriens udvikling via behaviorisme (som fokuserer på ændring af adfærd) og kognitiv terapi (som fokuserer på ændring af tanker) til en såkaldt "tredje fase", hvor hensigten er at forandre holdninger.

Vis bogomslag

 

Gro Jonsrud Langslet: LØFT i organisationer

Fra norsk, Dansk Psykologisk Forlag 2006

Præsentation af teorien om LØsningsFokuseret Tilgang og eksempler på anvendelse af dens principper til konfliktløsning, organisationsudvikling og ledelsesudvikling i almindelighed.

Vis bogomslag

 

Gro Jonsrud Langslet: LØFT for ledere

Fra norsk, Dansk psykologisk Forlag 2006. Originaltitel: LØFT for ledere

Teorien om LØsningsFokuseret Tilgang præsenteres her i et ledelses-perspektiv, og det demonstreres, hvordan metoden kan indgå i teambuilding, konfliktløsning samt strategi- og organisationsudvikling.

Vis bogomslag

 

Michael White: Narrativ teori

Fra australsk-engelsk, Hans Reitzel 2004. Originaltitel: Ikke udgivet samlet på engelsk

Teoretiske artikler om den narrative terapis grundlag og metode. Udgives i sammenhæng med Narrativ praksis.

Vis bogomslag

 

Michael White: Narrativ praksis

Fra australsk-engelsk, Hans Reitzel 2004, Gyldendals Bogklubber 2006. Originaltitel: Ikke udgivet samlet på engelsk

Artikler om praktisk anvendelse af narrativ terapi. Rummer også nødvendige teoretiske aspekter. Udgives i sammenhæng med Narrativ teori.

Vis bogomslag

 

Asen, Dawson, McHugh: Flerfamilieterapi

Fra engelsk, Hans Reitzel 2003. Originaltitel: Multiple Family Therapy

Præsentation af en kontekstbaseret metode til flerfamilieterapi eller familiegruppeterapi. Med udgangspunkt i erfaringer og metodiske overvejelser fra Marlborough Familiecenter i London fremstilles familieterapiens filosofi, metode, historiske tilblivelse og muligheder i et praktisk orienteret og jordnært sprog.

Vis bogomslag

 

Uta Frith: Autisme – en gådes afklaring

Fra engelsk, Hans Reitzel, 2. udvidede og reviderede udgave 2003. Originaltitel: Autism – Explaining the Enigma

Ny, opdateret, omarbejdet og meget udvidet udgave af forfatterens klassiske bog fra 1992. Fremstiller på argumenteret grundlag tre delteorier om autismens karakter, årsager og opståen, skrevet i et alment tilgængeligt sprog.

Vis bogomslag

 

Hubert L. Dreyfus: Livet på nettet

Fra engelsk, Hans Reitzel 2002. Originaltitel: On the Internet

Psykologisk funderet fremstilling af internettets fordele og ulemper, som tager udgangspunkt i computerteknologiens forhold til menneskelige behovs- og perceptionsstrukturer og vurderer internettets kontaktmuligheder, søge- faciliteter og konsekvenser for brugeren. Bogen diskuterer kort sagt internettet som muligt hjælpemiddel på menneskets præmisser.

Vis bogomslag

 

Per Revstedt: Motivationsarbejde

Fra svensk, Hans Reitzel 2001, 2. udvidede udgave 2004. Originaltitel: Motivationsarbete

Lærebog i arbejde med umotiverede patienter/klienter.

Vis bogomslag

 

Linda Grant: Hvem siger du jeg er?

Fra engelsk, Schønberg 2000, lydbog 2000. Originaltitel: Remind Me Who I Am, Again

Personlig beretning om en nær pårørendes demens.

Vis bogomslag

 

Jarl Jørstad: Menneske i balance

Fra norsk, Gyldendal 1995. Originaltitel: Balansegangen

Norsk psykiaters faglige og menneskelige livstestamente: erfaringer med og tanker om en række psykologiske spørgsmål, fra nazisme over mobning og homoseksualitet til mishandling af børn.

Vis bogomslag

 

Anthony Storr: Det umenneskelige menneske

Fra engelsk, Hans Reitzel 1995. Originaltitel: Human Destructiveness

Gennemgang og ajourføring af foreliggende personlighedsforstyrrelser, sadomasochisme og paranoia. Hovedsynspunktet er, at aggression er en naturlig og nødvendig del af den menneskelige psyke, som på

uhensigtsmæssig vis hæmmes i vore samfund.

Vis bogomslag

 

Susan Baur: Dinosaurusmanden

Fra amerikansk, Hovedland 1994, lydbog 1994. Originaltitel: The Dinosaur Man

Psykologs beretning om sit møde med skizofrene patienter og deres ander-ledes, men dog regelbundne univers, om sit følelsesmæssige engagement i nogle af patienterne og om sine forsøg på at videreudvikle den faglige forståelse af skizofrenien som tilstand.

Vis bogomslag

 

Daryl Sharp: Mandens midtvejskrise – anvendt jungiansk psykologi

Fra canadisk-engelsk, Gyldendal 1991. Originaltitel: The Survival Papers. Applied Jungian Psychology

Sideløbende og sammenvævede beretninger om den midaldrende sælger Normans psykologiske krise og analytikerens erindringer om egne tilsvarende oplevelser i fortiden. Undervejs præsenteres de centrale dele af det jungianske begrebsapparat i konkret sammenhæng og lettilgængelig form.

Vis bogomslag

 

William J. Ousby: Lamberths bog om hypnose

Fra engelsk, Lamberth 1990. Originaltitel: The Theory and Practice of Hypnotism

Selvinstruktionskursus.

Vis bogomslag

 

Andrew Samuels: Faderen

Fra engelsk og tysk, Politisk Revy 1988. Originaltitel:The Father

Artikelsamling med faderens betydning for barnets personlighedsudvikling som fællestema.

Vis bogomslag

 

William J. Ousby: Selvhypnose

Fra engelsk, Lamberth 1988. Originaltitel: Self-hypnosis and scientific self-suggestion

Selvinstruktionskursus.

Vis bogomslag