Rammeside227

Metafrasemageren.dk

oversætter bøger til ordentligt dansk

Bogomslag: M. Winslade og Gerald D. Monk: Narrativ vejledning i skolen.

Dansk Psykologisk Forlag 2008