Rammeside304

Metafrasemageren.dk

oversætter bøger til ordentligt dansk

Bogomslag: Jaakko Seikkula & Tom Erik Arnkil:

Åben dialog i relationel praksis – Respekt for anderledeshed i øjeblikket.

Akademisk 2014