RAmmeside97

Metafrasemageren.dk

oversætter bøger til ordentligt dansk

Bogomslag: Stanley Cohen: Den sociale kontrols nye former.

Kriminalitet, straf og klassifikation.

Hans Reitzel 1994